Stat4cctv

- twój monitoring nie wykazuje efektów?
- nie kontrolujesz wyników pracy operatorów?

\ Przewiń niżej /

Pozwól operatorom zapisywać efekty swojej pracy!

Sprawdzaj efekty pracy operatorów

- samo ruszanie kamerą nie oznacza wydajnej pracy
- tagowanie nietypowych sytuacji, z jednej strony pokazuje aktywność operatora, z drugiej może być przydatne w celu późniejszego wykorzystania

Przeglądaj zgłaszane zdarzenia, oznaczaj i opisuj

- wyświetlaj określone zdarzenia dzięki filtrom wyszukiwania
- integracja z systemem BVMS firmy Bosch umożliwi szybkie wyświetlenie danego zdarzenia

Skonfiguruj Stat4cctv tak jak chcesz

- zdefiniuj dowolnie katalog zdarzeń i instytucje interweniujące
- dodawaj i edytuj operatorów i administratorów w systemie
- importuj kamery z systemu BVMS lub dodawaj je samodzielnie

Miej kontrolę nad wszystkim

- sprawdzaj w rejestrze każdą wykonaną czynność w Stat4cctv
- kontroluj moment logowania operatorów do systemu

Wykorzystaj pozostałe funkcje Stat4cctv

- generowanie raportów ze zgłoszonych zdarzeń
- komunikacja pomiędzy użytkownikami
- możliwość zgłaszania awarii przez operatorów
- pozostawianie poleceń tekstowych dla wszystkich operatorów

Stat4cctv

wsparcie dla monitoringu wizyjnego miast

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję testową